top of page

RVTS e-læring for helsesykepleiere

Vi har i samarbeid med RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) laget en e-læring for å øke helsesykepleieres kompetanse om sunn seksualitet og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos ungdom i alderen 13-19 år.

Kunnskap om temaet vil bidra til at tegn på skjevutvikling, krenkelser og overgrep kan oppdages på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. Mange kan vegre seg for å gå inn på et område der barnets seksualitet tydelig er i spill. Nettopp derfor er det viktig at vi tilbyr konkrete måter å forstå og håndtere slike saker på. Årsakene til at barn og unge viser problematisk og skadelig seksuell atferd er ofte svært sammensatte og komplekse, og tverretatlig samarbeid vil være nødvendig for en god håndtering.

E-læringen er utarbeidet av RVTS Midt etter anmodning og støtte fra Helsedirektoratet. Referansegruppen har bestått av representanter for Landsgruppa for helsesykepleiere, Helsedirektoratet, Kompetansesenteret for kjønn og seksualitet i Trondheim samt Sex og Samfunn. Forfattere er rådgiver Marita Sandvik og psykolog phd Oddfrid Skorpe Tennfjord ved RVTS Midt.

Vi har bistått med design, utforming, teknisk løsning og innholdsproduksjon.

 

Her kan du se e-læringen på nett.

Klikk for å se filmene

Illustrasjon DPS, depresjon
Illustrasjon DPS, sosial angst
Illustrasjon DPS, panikkangst

Depresjon

Sosial angst

Panikkangst

Klikk for å se filmene

Produksjon av innhold: Nils Heldal og Vilde Tinmannsvik

Design og illustrasjoner: Solveig Berger

Teknisk løsning: Christel Hustoft

PDF - oppsett og design: Gunn A. Larsen

 

Samarbeidspartnere: Ola Wold, Uppercut Film

bottom of page