top of page

Strategi

For å lage kommunikasjon som funker, må man gjøre et godt innsiktsarbeid. I Framom bruker vi «Kommunikasjonstrappa» til å konkretisere hva som utløser behovet for kommunikasjonen, sette tydelige mål og finne ut mest mulig om målgruppa! Når analysen i innsiktsarbeidet er gjort, kan vi lage en strategi som bunner i fakta og som gir oss en tydelig retning for arbeidet videre.​

 • Målgruppeinnsikt

 • Kommunikasjonsstrategi

 • Merkevarestrategi

 • SoMe-strategi

 • PR

 • Krisekommunikasjon

VI KAN HJELPE DEG MED

Reklame

Kreativitet gir oppmerksomhet – det er faktisk bevist! En god idéprosess som bygger på innsiktsarbeidet, lage tydelige og originale konsepter og ha fokus på målgruppa i valg av kanalmix, gjør at vi kan vi lage tydelige konsepter og reklame som funker!

 • Idé

 • Konseptutvikling

 • Kanalmix - både analogt og digitalt

 • Målgruppeinnsikt og testing

VI KAN HJELPE DEG MED

Design og identitet

Visuell identitet og design er en viktig del av kommunikasjonen. Det visuelle uttrykket til merkevaren din vil gi målgruppa en knagg å henge merkevaren din på, en følelse av hvem du er, og en pekepinn på hvilke sammenhenger du er et naturlig valg. Hos oss kan du få hjelp til å lage en helt ny visuell identitet, men vi kan også hjelpe deg med å utnytte den du allerede har på best mulig vis!

 • Profil og logo

 • Digitale flater og webdesign

 • Trykksaker

 • Markedsmateriell

 • Kampanjemateriell

 • Illustrasjoner

 • Foto og film

VI KAN HJELPE DEG MED

Innhold

Godt innhold blir alltid satt pris på! Det har gjerne en god salgseffekt også. Den vanligste blemma man gjør ved produksjon av innhold er å bli mer opptatt av hva en selv ønsker å si, enn hva målgruppa faktisk vil høre om. Det gir gjerne motsatt effekt av det en ønsker. Derfor bruker vi innsiktsarbeid og strategi for å oppnå målene du har satt deg når vi planlegger og produserer innhold. Det er også viktig å huske på at innhold er en langsiktig prosess, så det er viktig å planlegge godt og ha litt is i magen. Hos oss kan du få veiledning og gode råd som hjelper deg å produsere innhold selv, men vi kan også ta hele produksjonen om du heller vil det.

 • Tekst

 • Sosiale medier rådgivning

 • Foto og film

 • Grafisk design

VI KAN HJELPE DEG MED

Webutvikling

Et godt nettsted har brukeren i fokus – både når det gjelder design, brukerreise og innhold. Når vi lager nye nettsider inviterer vi alltid kunde på en workshop for å avdekke behov, mål og målgruppe. Vi setter sammen et team med ulik kompetanse, slik at både du og brukerne av ditt nettsted får alle behov dekt.

 • Nettside

 • Nettbutikk

 • Webdesign

 • Digital fremstilling av data

VI KAN HJELPE DEG MED

bottom of page