top of page

Filmer og illustrasjoner for
St. Olavs hospital

Vi har hatt et større prosjekt for St. Olavs hospital, avdeling Nidaros DPS (Distriktspsykiatrisk senter). En del av jobben gikk ut på å lage filmer som skal skape gjenkjenning hos folk som strever med sosial fobi, panikkangst eller moderat depresjon. Filmene skal visualisere og fortelle en historie om hvordan disse lidelsene kan oppleves, slik at de av oss som kjenner oss igjen kan få et enkelt svar på hvor og hvordan en kan søke hjelp.

 

I idéfasen ble vi fort enige om at illustrasjoner ville fungere best for å skape gjenkjenning hos flest. Manus ble også veldig viktig og her trengte vi god innsikt for å ferdigstille. Vi valgte derfor å intervjue tre pasienter per lidelse, samt rådføre oss med kunde for å sammenfatte et manus. Dette ble til slutt  en historie om hvordan hver enkelt lidelse kan oppleves, med fellestrekkene fra intervju og råd.

 

Vi håper du liker dem!

Idé og konsept: Nils Heldal og Vilde Tinmannsvik, i samarbeid med kunde

Manus: Nils Heldal, i samarbeid med kunde og pasienter

Illustrasjoner: Solveig Berger

Klipp og lyd: Nils Heldal

Prosjektledelse: Vilde Tinmannsvik

Klikk for å se filmene

Illustrasjon DPS, depresjon
Illustrasjon DPS, sosial angst
Illustrasjon DPS, panikkangst

Depresjon

Sosial angst

Panikkangst

Klikk for å se filmene

Klikk for å se filmene

bottom of page