top of page

Miljøpakken, boardskampanje

Varmerekordene slås dessverre til havs og på land. Tiltakene for å bremse er store og mange. De er internasjonale, nasjonale og ikke minst lokale. Miljøpakken er blant våre viktigste lokale tiltak. 

 

Trondheim vokser, og flere mennesker har behov for å reise hit og dit. Hvis vi ikke gjør noe, blir det lengre køer og dårligere luft. Trondheim har i likhet med de andre store byene forpliktet seg til nullvekstmålet – som vil si at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. 

 

Kampanjen skal minne oss på dette, og at ved å ikke klare det så kan det ha konsekvenser. Nei da, vi tror ikke at Nidarosdomen blir parkeringshus – vi likte bare den dystopiske ideen. Men, ifølge folk som har greie på det, så brukte svenskene domen som stall en gang under 7-årskrigen (1563-1570).

På torget derimot, der har det vært trafikk og parkering.

Og det er sant: Hvis alle kjører kommer ingen fortere fram

Klikk for å se filmene

Illustrasjon DPS, depresjon
Illustrasjon DPS, sosial angst
Illustrasjon DPS, panikkangst

Depresjon

Sosial angst

Panikkangst

Klikk for å se filmene

Se kampanjen i bybildet

Idé og konsept: Ketil Enoksen, Nils Heldal, Miljøpakken.

Manus: Nils Heldal.

Foto: Nils Heldal, Ketil Enoksen.

Design: Ketil Enoksen.

bottom of page