top of page
Instruksjonsfilmer for hjemmedialyse

Film

Instruksjonsfilmer for hjemmedialyse

Om lag 11% av den norske befolkningen har en kronisk nyresykdom. ​Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten har fattet vedtak om at andelen dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være på minst 30 prosent, og det er den.

På oppdrag fra St. Olavs har vi produsert instruksjonsvideoer for de 5 dialysemaskinene de har i bruk på engelsk. Det ble hele 44 filmer til sammen!

Filmene kan du se på Vimeo her: https://vimeo.com/showcase/10899032

Film: Nils Heldal.

Redigering: Nils Heldal.

bottom of page