top of page
Stokkøya Strandhotell, nye nettsider

Nettsider, Foto

Stokkøya Strandhotell, nye nettsider

Stokkøya Strandhotell i Åfjord kommune har fått mye nasjonal og internasjonal oppmerksomhet for arkitekturen, maten og fokuset på miljø og bærekraft. Vi har laget nye nettsider for Stokkøya som har som skal vise frem dette, og gi deg lyst til å besøke Stokkøya.

Idé og konsept: Framom

Foto: Stokkøya Strandhotell, Nils Heldal og Ærli

Design: Ketil Enoksen

Teknisk løsning: Christel Hustoft

bottom of page