top of page
RVTS e-læring for helsesykepleiere

Nettsider, Grafisk design, E-læring, Brosjyre, Illustrasjon

RVTS e-læring for helsesykepleiere

Vi har i samarbeid med RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) laget en e-læring for å øke helsesykepleieres kompetanse om sunn seksualitet og bekymringsfull og skadelig seksuell atferd hos ungdom i alderen 13-19 år.

Produksjon av innhold: Nils Heldal og Vilde Tinmannsvik

Design og illustrasjoner: Solveig Berger

Teknisk løsning: Christel Hustoft

PDF - oppsett og design: Gunn A. Larsen


Samarbeidspartnere: Ola Wold, Uppercut Film

bottom of page