top of page
Rekrutteringskampanje for Trondheim Røde Kors

Kampanje, Foto

Rekrutteringskampanje for Trondheim Røde Kors

Det finnes mange drømmekunder for en gjeng som oss! Trondheim Røde Kors er definitivt en av dem. Vi fikk i oppdrag å lage en kampanje som skulle rekruttere flere frivillige til Trondheim Røde Kors.

Design: Ketil Enoksen

Idé og konsept: Nils Heldal og Vilde Tinmannsvik

Foto: Nils Heldal

bottom of page