top of page

Barnehageveileder for RVTS

Vi har i samarbeid med RVTS (Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) laget en barnehageveileder i e-læringsformat for barnehageansatte.

Denne barnehageveilederen er utarbeidet av RVTS Midt sammen med Rebessa (Regionalt ressursteam om barn og unge med bekymringsfull og skadelig seksuell atferd) med formål om å bidra til en heving av kompetansen om sunn seksualitet hos barn i barnehagealder samt gi guidet hjelp til håndtering av saker der yngre barn har vist bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd. Kunnskap om barns seksualitet vil kunne minske risikoen for at barn utvikler seksuelt skadelige atferdsmønstre. Kunnskap om temaet vil også bidra til at tegn på krenkelser og overgrep kan oppdages på et tidlig tidspunkt slik at nødvendige tiltak kan iverksettes. 

 

Mange voksne kan vegre seg for å gå inn på et område der barnets seksualitet så tydelig er i spill. Nettopp derfor er det viktig at vi tilbyr konkrete måter å forstå og håndtere slike saker på. Årsakene til at barn og unge viser problematisk og skadelig seksuell atferd er ofte svært sammensatte og komplekse, og tverretatlig samarbeid vil være nødvendig for en god håndtering.

Vi har bistått med design, utforming, teknisk løsning og innholdsproduksjon.

Her kan du se barnehageveilederen på nett eller du kan laste ned veilederen i PDF-format.

- Det har vært veldig gøy å jobbe sammen med Framom i utformingen av barnehageveilederen! Framom er med på å drive prosjektet fremover, kommer med gode forslag, har grafisk teft og respekt for fagkunnskapen vi ønsker å formidle. Og vi er svært fornøyde med resultatet. Barnehageveilederen har blitt enda bedre enn vi så for oss! 

- Oddfrid Skorpe Tennfjord, RVTS

Design: Gunn A. Larsen

Produksjon av innhold: Nils Heldal og Vilde Tinmannsvik

Teknisk løsning: Christel Hustoft

Samarbeidspartnere: 

Illustrasjoner: Jens A. Larsen Aas

Filmproduksjon: Ola Wold, Uppercut Film

Klikk for å se filmene

Illustrasjon DPS, depresjon
Illustrasjon DPS, sosial angst
Illustrasjon DPS, panikkangst

Depresjon

Sosial angst

Panikkangst

Klikk for å se filmene

bottom of page