top of page
Sit Loftet

Logo, Grafisk design, Illustrasjon, Profil, Workshop

Sit Loftet

Vår kunde Sit, eier og driver Loftet, som ligger plassert midt i Moholt Studentby. Loftet er et viktig møtested for studentene, hvor de kan møte nye folk, studere, spille brettspill, slappe av med en gratis kopp kaffe eller delta på arrangement som konserter, quizkvelder, turneringer og mye mer.

Da Sit ønsket å gi Loftet en ny og tydelig identitet gjennom grafisk profil og nytt interiør, ble vi trukket inn i prosessen. I tett samarbeid med både ansatte og studenter, jobbet vi med å videreutvikle konseptet for dette flerbruksområdet, med mål om å skape et sted som virkelig føltes som hjemme for studenter fra alle verdenshjørner.

Våre bidrag inkluderte workshops for å definere konseptet og det visuelle uttrykket, utvikling av en helhetlig grafisk profil, definisjon av tone of voice, produksjon av materiell og skilting, samt workshops for å planlegge utformingen av flerbruksområdet og foreslå interiørløsninger i tråd med den nye profilen.

Loftet fremsto i ny prakt ved studiestart i høst, og tilbakemeldingene fra både studenter, ansatte og alle involverte har vært svært positive. Vi vil gjerne takke Sit og alle som har bidratt til dette flotte samarbeidet!

Konsept: Vilde Tinmannsvik og Solveig Berger

Design: Solveig Berger

Planskisser og interiør: Vilde Tinmannsvik og Solveig Berger

Uttak: Solveig Berger og Ketil Enoksen

Prosjektledelse: Vilde Tinmannsvik

Workshops: Vilde Tinmannsvik og Solveig Berger

Samarbeidspartnere: LINK arkitektur AS

bottom of page